Hur många känner igen känslan av att inte räcka till? Av att inte duga till?

Jag gör det. Åtminstone gör jag det mer nuförtiden än förr. Konstigt kan tyckas då det i yngre år i större utsträckning kretsar kring ideal med allt vad det innebär.

Å andra sidan inte alls konstigt om man råkar i fel bekantskap.

Eller kanske än värre, inte tro på det positiva i personer generellt.

Det beror väl till stor del vad man har ned sig i bagaget. Vi ”maskrosbarn” eller krigare har ju fått utstå en hel del som gör att man tappar tron på mänskligheten. (Självklart talar jag bara för mig själv).

Jag vet egentligen inte vart jag ville komma eller säga med detta inlägg. Det blev mest en enda röra, precis som i mitt huvud.

AH, men då vet ni åtminstone hur det är i mitt huvud just nu!

Jag är nära inpå min PMDS-period, så mycket handlar nog om det.

Det får nog något inlägg handla om.

PMDS. För det måste belysas mer, likaså fler sjukdomar.

Tanken är att jag ska ha en sjukdoms-kategori med i första hand sjukdomar som jag kämpar och krigar med och mot.

Har ni förslag eller önskemål om sjukdomar, fysiska såsom psykiska så får ni mer än gärna komma med förslag! Dessa tas glädjeligen emot!

Snurriga inlägget slut för ikväll. 😊

Annons